Årsprogram 2015

HEMBYGDSVÄN!


Ett nytt år ligger framför oss och därmed också ett nytt programblad. Vi hoppas att du, som medlem, kan finna något eller några arrangemang som ser intressanta ut. Under 2014 har en hel del arbeten och förändringar skett på hembygdsgården. En stengärdesgård har lagts i anslutning till  parkeringsplatsen. En mindre sådan har lagts som ett skydd mot bäcken. Parkeringsplatsen har grusats upp och jämnats till. Södergaveln på gamla stugan har försetts med ny brädklädsel. En ny vattenpump har installerats i Ladan och vinden i det nya förrådet har fått belysning. Vad som inte framgår av programbladet är vårt fina samarbete med skolan och fritids.

Redan den 12 maj kom 32 st tredjeklassare, som fick göra björkvispar och se och höra hur man åt och levde för 80- 100 år sedan.

Den 15 april och 4 juni kom fritids på besök. Den 3 juni hade vi barn från förskolan. Förutom vad man fick lära sig på hembygdsgården, gick man en lång promenad i skogen för att lära sig vad alla träd heter genom att jämföra trädens blad.

Barnen fick också ligga ”skavföttes”. Genom att familjerna förr ofta hade många barn och dessutom var trångbodda, både i städerna och på landsbygden, så var detta en verklighet för många barn långt fram på 30-talet. För barnen som besökte oss var detta mycket fascinerande och alla ville prova att ligga ”skavföttes”.

På hembygdsgården har Länsstyrelsen genomfört en 2-delad kurs i ämnet ”Lär känna din by”. Första delen gick man igenom gammalt kartmaterial från bl.a. Laga skiftet 1860 och i den andra delen var vi ute i omgivningarna och lärde oss att upptäcka gamla företeelser som

betesängar och gränsdragningar med 100-åriga gärdesgårdar m. m.

I ladan på hembygdsgården har installerats en nyinköpt hjärtstartare. Genom detta köp så har också en s.k. HLR-kurs genomförts. Dessa föredrag och kurser har varit öppna för allmänheten.

När det gäller medlemsavgiften för 2015, så har föreningen på grund av höjda avgifter till Sveriges Hembygdsförbund och den Halländska hembygdsrörelsen tvingats höja medlemsavgiften. På årsmötet den 4 mars 2014  beslutades att avgiften för vuxna skall vara 100 kr och för

barn och ungdom oförändrat 20 kr för 2015.

Vi vill tacka alla medlemmar på det varmaste för att ni stöttar föreningen och vi i styrelsen ser fram emot en trevlig samvaro under 2015. Vi önskar dig och din familj, släkt och vänner välkomna till föreningen, hembygdsgården och till alla våra arrangemang.   


STYRELSENÅrsprogram 2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                 


3 mars      19.00   Årsmöte med bildvisning från föreningens bildande. ”En hembygdsstuga blir till"


7 april       19.00   Kill Persson kåserar om svampar.

                                                                                                                                 

10 maj      13.30   Vandring i Stenhuggarbygd. (Obs! Söndag) Efter vandringen serveras kaffe med våffla samt visas en fotoutställning.


19 juni      15.00   Midsommar vid Hembygdsgården. Dans runt midsommarstången, samt fiskdamm och lotterier.

                                                                                                                               

24 juni     19.00   Musik i sommarkvällen. Samarrangemang med kyrkan, kaffeservering. (Vid regn inomhus)


6 sept.      14.00   Eftermiddag på Hembygdsgården. Familjeaktiviteter.


13 okt.      19.00   Christer Ledel informerar om biodling.


10 nov.     19.00   Musik i Hembygdsstugan. Göran  Ahlstedt och hans musikanter spelar och sjunger för oss.

_________________________________________________________


Föreningen har påbörjat arbetet med en egen hemsida som successivt kommer att utformas under våren 2015.                                                                                                                                       


Hemsida: www.gullbrandstorpshembygdsforening.se                                                                                                                                       


E-post: info@gullbrandstorpshembygdsforening.se             DU VET VÄL

att som medlem kan du hyra hembygdsgården         

till en rimlig kostnad för familjens födelsedagar

eller andra sammankomster!

         Stugan (för upp till 20 personer)....300 kr

         Ladan  (för upp till 50 personer)....500 kr

Har du frågor om uthyrningen, tider, lokaler osv.

           Ring Jörgen Engvall, tel. 53897


Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr. för vuxna  och 20 kr

för barn och ungdom upp till 18 år


Vårt  plusgironummer är 352250-5

Se vår hemsida www.gullbrandstorpshembygdsforening.se

E-post: info@gullbrandstorpshembygdsforening.se


Gullbrandstorps Hembygdsförenings styrelse:

Ronald Appelqvist (ordf.)                Ekgatan 17            53808

David Pettersson (kassör)                Hallavägen 44     53526

Olle Andersson  (v.ordf.)                  Hallavägen 41      53611

Jörgen Engvall                                    Ekgatan 19           53897

Curt Johansson                                   Skogsvägen 8      53222

Carl-Gustav Kjellman                        Furugatan 10       53867

Märit Lydig  (sekr.)                            Lyngavägen 36    59988

Per-Magnus Andreasson (suppl.)   Jettabergsv. 5      59820

Gun Wallnedal Enghult (suppl.)     Mastens väg 9     0730516424Vi träffas på Hembygdsgården varje måndag fm. 8.30-12.00

(dock ej under semesterperioden) för gemenskap, kunskaps-

utbyte och arbete. Du är också välkommen!


Copyright ©  All Rights Reserved