Svampar i Halland april 2015

 

Vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings senaste möte hade biolog Kill Persson inbjudits för att berätta om matsvampar i Halland. Inför den kommande svampsäsongen gavs många goda råd om bl.a. svampars kännetecken, deras växtplatser, tips om torkning, vikten med att ha uppdaterade svampböcker m.m.

Han sa att vi har fina svampmarker i närheten, t.ex. på Nyårsåsen och i Haverdalsreservatet,

Det var ett inspirerande föredrag och en intresserad publik ställde många frågor.

Kvällen avslutades med sedvanlig fika.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved