Hem

E-post: info@gullbrandstorpshembygdsforening.seVälkommen till Gullbrandstorps Hembygdsförening

OBS!  Till hösten kommer denna hemsideadress att upphöra.                                           Den nya adressen är hembygd.se/gullbrandstorp 

             Den finns tillgänglig redan nu.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Besök gärna våra vandringsleder i stenhuggarbygd. Vid en del stenbrott finns informationsskyltar uppsatta. Kartor finns vid anslagstavlan vid parkeringen.

Besök också vårt friluftsmuseum. Skylt finns vid parkeringen.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som medlem i föreningen går det bra att hyra våra lokaler.

"Ladan"   max 50 personer, kostnad 600 kr 

"Stugan"  max 20 personer, kostnad 400 kr  

Har du frågor om uthyrningen, tider eller lokaler?

Ring Jörgen Engvall på 0703739697 eller 03553897


Medlemsavgiften för 2023 är 100 kr för vuxna och 20 kr för barn och ungdomar upp till 18 år 

Vårt bankgironummer är 149-9920

Swisch nr: 1234829339


  Föreningen har ett fotoarkiv. Har ni gamla bilder från Gullbrandstorp, gärna från

  50-tal och framåt, så lånar vi dem gärna. 

---------------------------------------------------------------------------------------

            Kommande möte.

 

28 oktober     Spökvandring

                              I samarbete med föräldrar.

                              Tid meddelas senare. Reservdag 4/11                          

7 november   Ben och Dorrit Olander underhåller

                             Historia och musik i härlig blandning

                             Inträde 70:- inklusive fika

                             Obs. Begränsat antal platser----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Föregående möten.

                Familjefesten den 3 september

  

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget och till Er som skänkt gåvor till lotterierna.

  


-----------------------------------------------------------------------------------------------

                 Midsommarfirande den 23 juni 2023 

Tack alla ni som kom till Hembygdsgården och gjorde vårt midsommarfirande till en riktig dundersucce. Mer än 1000 personer gästade gården för dans, fika, lotterier och fiskdamm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Vandring i stenuggarbygd.

Den 7 maj genomförde Gullbrandstorps Hembygdsförening "Vandring i Stenhuggarbygd".

C:a 15 personer deltog i vandringen. Många gamla brott besöktes, bl.a. Tivoli, Epa, Jerusalem och Nordpolen. Guiderna Rolf Lindell och Hans-Göran Johansson, gav deltagarna en inblick i gångna tiders arbete inom stenindustrin och varvade på ett förträffligt sätt såväl historik som roliga händelser.

Efter vandringen avslutades arrangemanget i hembygdsstugan. Där kunde man se en fotoutställning, och det serverades kaffe med våfflor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 april  Trädgårdstips av Rolf Lindell

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2 mars 2023


Mötet öppnades av Johnny Neinhart som hälsade alla välkomna.

Parentation för medlemmar som avlidit under året avhölls.

Sven tände ett ljus och vi höll en tyst minut.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar avslutades mötet med fika, lotteri och fin sång och musikunderhållning av Johnny Neinhart och hans två vänner Christer Pålsson och Carl Hulander.


Protokoll fört vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2023-03-02 kl. 19.00.

 1. Mötet öppnas
  • Mötet öppnades av Johnny Neinhart som hälsade föreningens medlemmar välkomna.
  • Mötet inleddes med en parentation för avlidna medlemmar
 2. Godkännande av kallelse till mötet
  • Kallelsen ansågs ha gått ut i tid och godkändes
 3. Fastställande av föredragningslista
  • Föredragningslistan godkändes
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Ordförande: Johnny Neinhart, Sekreterare: Lennart Karlsson
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
  • Rune Johansson och Staffan Anckar
 6. Verksamhetsberättelse för 2022
  • Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.
 7. Kassarapport och revisionsberättelse för 2022
  • Kassarapport och revisionsberättelsen godkändes.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 9. Val av ordförande för 1 år
  • Omval av Johnny Neinhart
 10. Val av styrelseledamöter för två år
  • För två år Lennart Karlsson, Marianne Anckar, Hans-Göran Johansson.
 11. Val av två styrelsesuppleanter för 1 år
 • För ett år Omval av Kjell Holmén och Göran Hällnert.
 1. Val av en revisor för 2 år.
  • Omval av Sandra Johansson
 2. Val av två revisorsuppleanter för 1 år
  • Lennart Karlsson Hemmansvägen 1
  • vakant
 3. Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år
  • Omval av Petra Nyqvist
  • vakanta
 4. Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2023-XX-XX
  • Sven Olsson och Hans-Göran Johansson
 5. Val av studieledare för 1 år
  • Jörgen Engvall
 6. Fastställa budget och verksamhetsplan
  • Verksamhetsplanen godkändes
 7. Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar
  • Omkostnadsersättningen godkändes
 8. Fastställa årsavgift för 2024
  • Årsavgiften höjdes till 130Kr för vuxna och 25Kr för barn. Detta var ett förslag från Sven O som

 godkändes av mötet

 1. Frågor till styrelse
  • Inga frågor väcktes
 2. Årsmötet avslutas
  • Mötet avslutades av Johnny som tackade för visat intresse samt visat förtroende. Efter mötet bjöds på kaffe och musikunderhållning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 oktober 2022.

Ett stort tack till de familjer som hade anordnat "Spökvandringen"  som avslutades uppe vid Hembygdsgården. Hembygdsföreningen hjälpte till med bl.a. korvgrillning och kaffeservering. Ett trevligt arrangemang som lockade både unga som äldre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 november 2022.


Ladan var nästan fullsatt när föreningen visade en trevlig film från invigningen av Hembygdsgården 1989.

Många tankar gick till alla de som med stort intresse och engagemang har varit med och byggt upp denna vår fina Hembygdsgård.

Efter fikastunden så höll, f.d. ordförande i Harplinge Hembygdsförening, Gösta Andersson ett uppskattat föredrag.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midsommarfirande 24 juni 2022

Tack alla ni som kom till Hembygdsgården och gjorde vårt midsommarfirande till en riktig dundersucce. C:a 1000 personer gästade gården för dans, fika, lotterier och fiskdamm. 

20220624_150834
IMG-20220624-WA0006
IMG-20220624-WA0005
IMG-20220624-WA0003
IMG-20220624-WA0004
IMG-20220624-WA0000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trädgårdstips av Rolf Lindell 14 april.

Rolf höll ett inspirerande föredrag och gav åhörarna många och värdefulla tips inför den kommande växtsäsongen.

Kvällen avslutades med kaffe och växtlotteri. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 1 mars 2022                                    

Mötet öppnades av Johnny Neinhart som hälsade alla välkomna.

Parentation för medlemmar som avlidit under året avhölls.

Sven tände ett ljus och vi höll en tyst minut.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar avslutades mötet med fika och fin sång och musikunderhållning av Johnny Neinhart och hans tre vänner. 

Det var låtar från 60 och 70-talet.


Dagordning vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2022–03–01 kl. 19.00.

1.  Mötet öppnas

 • Mötet öppnades av Johnny N som hälsade alla välkomna.

2.  Godkännande av kallelse till mötet

 • Kallelsen till mötet godkändes.

3.  Fastställande av föredragningslista

 • Föredragningslistan godkändes.

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Till ordförande valdes Johnny N till ordförande och Lennart K till sekreterare.

5.  Val av två justerare tillika rösträknare

 • Göran Hällnert och Sven Olsson.

6.  Verksamhetsberättelse för 2021

 • Johnny föredrog verksamhetsberättelse. Årsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7.  Kassarapport och revisionsberättelse för 2021

      *  Marianne redogjorde för kassarapport och revisionsberättelse.

8.  Ansvarsfrihet för styrelsen

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9.  Val av ordförande för 1 år

 • Till ordförande valdes Johnny

10. Val av tre styrelseledamöter

 • Sven O, Tony Nilsson Sing och Kerstin Nilsson

11. Val av två styrelsesuppleanter för 1 år

 • Kjell Holmen och Göran Hällnert

12. Val av en revisor för 2 år.

 • Omval av Siw Wallnedal.

13. Val av två revisorsuppleanter för 1 år

 • Lennart Karlsson Hemmansv 1

14. Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år

 • Petra Nyqvist (omval) plus en som styrelsen fick i uppdrag att utse.

15. Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2022-XX-XX.

 • Styrelsen utser representanter

16. Val av studieledare för 1 år

 • Studieledare utses av styrelsen.

17. Fastställa budget och verksamhetsplan

 • Budget och verksamhetsplanen godkändes.

18. Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar

 • Omkostnadsersättningen godkändes.

19. Fastställa årsavgift för 2023

 • Årsavgiften bibehålles likt tidigare (100Kr för vuxna och 20Kr för barn/ungdommar upp till 18 år).

20. Motioner och förslag från styrelsen

 • Inga motioner eller förslag framkom.

21. Övriga frågor

 • Inga frågor ställdes.

22. Årsmötet avslutas.

Johnny avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Efter mötet avtackades Gunn Wallnedal och Jörgen Engvall för sina fina insatser för föreningen med

Diplom och Hembygdsrörelsens nål.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Årsmöte 3 augusti 2021

 

Mötet öppnades av Johnny Neinhart som hälsade alla välkomna.

Parentation för medlemmar som avlidit under året avhölls.

Sven tände ett ljus och vi höll en tyst minut.

Efter sedvanliga mötesförhandlingar avslutades mötet med fika och Rolf Lindell visade bilder och berättade om sin resa uppe i Norrland, då han under några dagar red på en islandshäst.


Protokoll vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2021-08-03 kl. 19.00.
1. Mötet öppnas
• Mötet öppnades av Johnny N som hälsade alla välkomna. Parentation för medlemmar som avlidit under året avhölls. Sven tände ett ljus och vi höll en tyst minut.
2. Godkännande av kallelse till mötet
• Godkändes av mötet.
3. Fastställande av föredragningslista
• Godkändes av mötet
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
• Sittande samt Rolf Lindell för punkten 8
5. Val av två justerare tillika rösträknare
• Tony Nilsson och Sven Olsson
6. Verksamhetsberättelse för 2020
• Verksamhetsberättelsen redovisades av Johnny som godkändes av stämman. Johnny redovisade även en skrift författad av honom, kallad Hembygdsvård.
7. Kassarapport och revisionsberättelse för 2020
• Se bifogad kassarapport och revisionsberättelse.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
• Rolf Lindell ställde frågan till stämman och styrelsen fick ansvarsfrihet.
9. Val av ordförande för 1 år
• Johnny Neinhart
10. Val av tre styrelseledamöter
• 10A/
• Lennart Karlsson (omval)
• Marianne Anckar (omval)
• Hans-Göran Johansson (nyval)
• 10B/
• Sven Olsson (nyval)
• Samtliga fyra godkändes av styrelsen
11. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år
• Göran Hellnert (omval)
• Kjell Holmen (nyval)
12. Val av en revisor för 2 år.
• Sandra Johansson (omval)
13. Val av 2 revisorsuppleanter för 1 år
• Lennart Karlsson Hemmansvägen 1 (omval) + en vakant
14. Val av 3 ledamöter i valberedningen för 1 år
• Gun Wallnedal (omval sista gången) gun.wallnedal@outlook.com 0730-516424,
• Petra Nyqvist (omval) snickarpetra@live.se 0703-769375
• Vakant
15. Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2022-XX-XX.
• Styrelsen avgör
16. Val av studieledare för 1 år
• Jörgen Engvall
17. Fastställa budget och verksamhetsplan
• Bifogad budget redovisades och godkändes av stämman.
• Rolf invände mot frågan där nyckelskåp skall införskaffas och menade att vi bör avvakta till vi får intäkter
18. Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar

• Oförändrat arvode till styrelsens medlemmar. Innebärande: Ordförande (Jonny Neinhart) 3000: -, Kassör (Marianne Anckar) 2600: -, Sekreterare (Lennart       Karlsson) 2000: -, Uthyrare 1 (Jörgen Engvall) 1500: -, Uthyrare 2 (Rune Johansson) 1000: -, Textning/Affischering (Göran Hällnert) 1000: -.
19 Fastställa årsavgift för 2022
• Oförändrad (= 100 Kr för vuxna och 20 kr för barn).
20 Motioner och förslag från styrelsen
• Inga motioner eller förslag
21 Övriga frågor
• Hedersbetygelser utdelades till Rune Johansson, Rolf Lindell, David Pettersson (ej närvarande) och Alvar Gustafsson (ej närvarande) för sina stora insatser    för Hembygdsföreningen.
22 Årsmötet avslutas.
• Mötet avslutades och Johnny tackade stämman för visat intresse.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Årsmöte 3 mars 2020

Johnny Neinhart hälsade alla välkomna. C-G Kjellman höll parentation över under året avlidna medlemmar. Till att leda årsmötet valdes Rolf Lindell. I styrelsen ingår, Ordförande: Johnny Neinhart,

Ledamöter: Marianne Anckar, Kerstin Johansson, Rune Johansson, Lennart Karlsson,

Carl-Gustav Kjellman, Tony Nilsson.

Suppleanter: Göran Hällnert, Sven Olsson, Studieledare: Jörgen Engvall.

Johnny Neinhart tilldelade Olle Andersson hedersnål och diplom för sina insatser inom föreningen.

Vid fikastunden visades två intressanta bildspel. Det ena av C-G Kjellman om Jordanien (Petra) och det andra av Johnny Neinhart om Kenya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        7 nov. 2019 kl 19:00

Anders Bergenek berättade om gamla Halmstad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Familjefesten den 1 sept 2019

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag. Det var mycket uppskattat att Onsjö IF var med och  hjälpte till med lekar för barnen.

Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.

Stort tack även till Er som skänkt gåvor till lotterierna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midsommarfirande 21 juni 2019

Tack alla ni som kom till Hembygdsgården och gjorde vårt midsommarfirande till en riktig dundersucce. Bortemot 1000 personer gästade gården för dans, fika, lotterier och fiskdamm. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandring i Stenhuggarbygd 9 juni 2019

Den 9 juni genomförde Gullbrandstorps Hembygdsförening "Vandring i Stenhuggarbygd".

C:a 30 personer deltog i vandringen. Många gamla brott besöktes, bl.a. Tivoli, Epa, Jerusalem och Nordpolen. Guiden Curt Johansson, gav deltagarna en inblick i gångna tiders arbete inom stenindustrin och han varvade på ett förträffligt sätt såväl historik som roliga händelser.

Efter vandringen avslutades arrangemanget i hembygdsstugan. Där kunde man se en fotoutställning, och det serverades kaffe med våfflor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invigning av friluftsmuseum. 10 maj 2019.

Ett 90-tal personer kom till invigningen i ett strålande vackert väder. Annies drängar underhöll med sång o musik. Det var inledningstal av föreningens orförande Johnny Neinhart och därefter talade Bo Westman som är ordförande i Hallands Hembygdsrörelse. Länsrådet Jörgen Peters invigde museet genom att klippa bandet. Som klipphjälp hade han Axel, en pojk som bor strax intill Hembygdsgården.

Sista talare var f.d. ordförande Curt Johansson som berättade om "Allmänningabrottet", där man nu har byggt upp detta fina friluftsmuseum.

Arrangemanget avslutades sen med att föreningen bjöd alla på fika.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Årsmöte med filmvisning 5 mars 2019

Ca 40 st hade samlats för att deltaga vid föreningens årsmöte, som inleddes med en parentation över avlidna medlemmar.

Rolf Lindell valdes till att leda årsmötet.

David Pettersson avtackades efter 14 år som kassör i föreningen.

Som ersättare invaldes i styrelsen Marianne Anckar.

Vid fikastunden visades en film om gamla Halmstad.


Protokoll vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2019-03-05 kl. 19.00.

(Rättelse den 20190325)


1.Mötet öppnas

•Johnny hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna och öppnade mötet.

2.Godkännande av kallelse till mötet

•Kallelsen godkändes.

3.Fastställande av föredragningslista

•Föredragningslistan godkändes

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

•Till ordförande valdes Rolf Lindell och till sekreterare Lennart Karlsson

5.Val av två justerare tillika rösträknare

•Curt Johansson och Boris Bengtsson.

6.Verksamhetsberättelse för 2018

•Johnny föredrog verksamhetsberättelsen och den godkändes.

7.Kassarapport och revisionsberättelse för 2018

•David föredrog ekonomiska ställningen för 2018. Resultatet för året är -1281,87 kr

•Våra tillgångar är 309 261 ,47 Kr.

•Alvar Gustafsson föredrog revisionsberättelsen

•Kassarapport och revisionsrapporter godkändes

8.Ansvarsfrihet för styrelsen

•Ansvarsfrihet beviljades

9.Val av ordförande för 1 år

•Johnny Neinhart.

10.Val av tre styrelseledamöter

•10a/ För två år. Lennart Karlsson (omval), Rune Johansson (omval), Marianne Ancar (nyval)

•10b/ En ledamot på ett år Carl-Gustav Kjellman (omval)

11.Val av tre styrelsesuppleanter för 1 år

•Göran Hällnert (omval), Sven Olsson (omval) och Louise Leon (nyval)

12.Val av en revisor för 2 år.

•Sandra Johansson nyval

13.Val av två revisorsuppleanter för 1 år

•Lennart Karlsson (Hemmansvägen 1), John-Erik Jannerdal.

14.Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år

•Gunn Wallnerdal-Enghult (omval), Petra Nykvist (nyval).

15.Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2019-03-11.

•Carl-Gustav Kjellman och Jörgen Engvall.

16.Val av studieledare för 1 år

•Jörgen Engvall (omval)

17.Fastställa budget och verksamhetsplan

•Budgeten föredrogs av David Pettersson. Verksamhetsplanen drog Johnny i samband med verksamhetsberättelsen.

•Budget och verksamhetsplanen godkändes

Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar

•Oförändrad ersättning till styrelsemedlemmar innebärande:

•Ordförande (Jonny Neinhart) 3000: -, Kassör  Marianne Anckar 2600: -, Sekreterare (Lennart Karlsson) 2000: -,

Uthyrare 1 (Jörgen Engvall) 1500: -, Uthyrare 2 (Carl-Gustav Kjellman) 1000: - , Uthyrare 3 (Rune Johansson) 1000:-,

Textning/Affischering (Curt Johansson) 1000:-.

•Omkostnadsersättningen godkändes av mötet.

18.Fastställa årsavgift för 2019

•Oförändrad avgift (100 kr)

19.Frågor till styrelse

•Boris Bengtsson tog upp frågan om släktforskning. Om intresse finns är föreningen villig att starta upp en nybörjarkurs.

•Vandringslederna bör göras tillgängliga vid Dammvägen.

20.Årsmötet avslutas

•Johnny avtackade vår avgående kassör som lämnade sin post efter 14 år.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktion i släktforskning 8 nov. 2018

Per Lundqvist höll, för ett trettital intresserade, ett inspirerande föredrag om släktforskning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familjefest på Hembygdsgården 2 sept

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.


Stort tack även till Er som skänkt gåvor till lotterierna.

Midsommar vid vid Hembygdsgården  22/6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandring i stenhuggarbygd

 Den 6 maj genomförde Gullbrandstorps Hembygdsförening "Vandring i Stenhuggarbygd".

C:a 40 personer deltog i vandringen. Många gamla brott besöktes, bl.a. Tivoli, Epa, Jerusalem och Nordpolen. Guiden Curt Johansson, gav deltagarna en inblick i gångna tiders arbete inom stenindustrin och han varvade på ett förträffligt sätt såväl historik som roliga händelser.

Efter 2,5 timmars vandring avslutades arrangemanget i hembygdsstugan. Där kunde man se en fotoutställning, och det serverades kaffe med våfflor.

Årsmöte den 6 mars 2018

C:a 40 st hade samlats för att deltaga vid föreningens årsmöte,

som inleddes med en parentation över avlidna medlemmar.

Rolf Lindell valdes till att leda årsmötet.

Anna-Carin Hultèn och Curt Johansson lämnade styrelsen.

Under fikastunden visade Anders Welin ett fint bildspel på vykort från gamla Halmstad.Curt Johansson som varit en riktig eldsjäl, 37 år i styrelsen, avtackades med Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans och diplom.

Protokoll vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2018-03-06 kl. 19.00.

1.Mötet öppnas

•Johnny hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna och öppnade mötet.

2.Godkännande av kallelse till mötet

•Kallelsen godkändes

3.Fastställande av föredragningslista

•Föredragningslistan godkändes

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

•Till ordförande Rolf Lindell och sekreterare Lennart Karlsson

5.Val av två justerare tillika rösträknare

•Jan-Erik Jannerdal och Lennart Hultman

6.Verksamhetsberättelse för 2017

•Johnny föredrog verksamhetsberättelsen och den godkändes

7.Kassarapport och revisionsberättelse för 2017

•David föredrog ekonomiska ställningen för 2017. Resultatet för året är -38 993,17Kr

•Våra tillgångar är 312 478,34Kr.

•Alvar Gustafsson föredrog revisionsberättelsen

•Kassarapport och revisionsrapporter godkändes

8.Ansvarsfrihet för styrelsen

•Ansvarsfrihet beviljades

9.Val av ordförande för 1 år

•Johnny Neinhart

10.Val av styrelseledamöter

•För två år. Kerstin Nilsson, Tony Nilsson

11.Val av två styrelsesuppleanter för 1 år

•Göran Hällnert, En vakant

12.Val av en revisor för 2 år.

•Marianne Ankar nyval

13.Val av två revisorsuppleanter för 1 år

•Judy Olsson, Jan-Erik Jannerdal

14.Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år

•Gunn Wallnerdal-Enghult, Petra Nykvist

15.Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2018-03-27

•Johnny Neinhart. Curt Johansson

16.Val av studieledare för 1 år

•Jörgen Engvall

17.Fastställa budget och verksamhetsplan

•Föredragna budget. Johnny höll ett längre anförande om verksamhetsplanen. Han framhöll omläggning av taket på stugan som vi skall söka bidrag för. Mer offentliggöra våra vandringsleder och friluftsmuseet.

•Budget och verksamhetsplanen godkändes.

18.Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar

•Oförändrad ersättning till styrelsemedlemmar

19.Fastställa årsavgift för 2018

•Oförändrad avgift

20.Frågor till styrelse

•Inga frågor till styrelsen.

21.Årsmötet avslutas

•Johnny tackade för visat intresset och avslutade mötet.

•Efter mötet avtackades Curt Johansson efter 37 år i styrelsen och Anna-Carin Hultén.

•Curt höll ett fint tacktal med historia över hembygdsföreningens uppkomst.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Böckerna i fokus  7 nov 2017

Ulrika larsson informerade och gav boktips.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familjefest på Hembygdsgården  3 sept 2017

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midsommar vid Hembygdsgården

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandring i stenhuggarbygd


Den 7 maj genomförde Gullbrandstorps Hembygdsförening "Vandring i Stenhuggarbygd".

30 personer deltog i vandringen. Många gamla brott besöktes, bl.a. Tivoli, Epa, Jerusalem och Nordpolen. Guiden Curt Johansson, gav deltagarna en inblick i gångna tiders arbete inom stenindustrin och han varvade på ett förträffligt sätt såväl historik som roliga händelser.

Efter 2,5 timmars vandring avslutades arrangemanget i hembygdsstugan. Där kunde man se en fotoutställning, och där serverades kaffe med våfflor.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 mars  Årsmöte


Gullbrandstorps Hembygdsförening har haft årsmöte 20170307 i Hembygdsgården. Föreningens ordförande hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna. Parentation hölls och Curt Johansson läste en dikt av Nils Ferlin. Mötesordförande var Rolf Lindell. Till ny ordförande för föreningen efter Ronald Appelqvist valdes Jonny Neinhart. Olle Andersson avgick efter många förtjänstfulla år ur styrelsen. Birgitta Andersson och Marianne Johansson som varit föreningens trotjänare i många år är kvar i föreningen men tar en mer tillbakadragen roll i framtiden. Till styrelsesuppleant invaldes Kerstin Nilsson och till valberedningen blev Kenneth Eriksson och Petra Nyqvist invalda.  Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, 100kr för vuxen och 20kr för barn/ungdom upp till 18 år. Verksamhets-, revisionsberättelse, kassarapport och verksamhetsplan redovisades och godkändes av mötet. Olika förslag på aktiviteter kom från medlemmarna bl.a. fler familjearrangemang. Efter mötet serverades kaffe med smörgåsar samtidigt som ett lotteri genomfördes och Anders Welin visade ett fint bildspel från ett svunnet Halmstad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  8 nov. 2016  Sång och musikkväll


Gullbrandstorps Hembygdsförening gästades av dragspelaren Göran Ahlstedt med musikanter.

Många gamla fina "örhängen" framfördes, plus en och annan rolig historia, så publiken njöt av fulla drag.

Efter en dryg halvtimmes spel så gjorde man paus, för kaffe o lotteri, och fortsatte sen med ytterligare några melodier.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 okt.  Filmkväll med

2016    Rolf Gustavsson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4 sept. 2016  Familjedag på Hembygdsgården

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.