Hem

E-post: info@gullbrandstorpshembygdsforening.seVälkommen till Gullbrandstorps Hembygdsförening

            INSTÄLLT!


På grund av Coronaepidemin så måste vi tyvärr ställa in Trafikinformationen den 5 november.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inför 2021 tar vi gärna emot förslag på aktiviteter, som utvecklar våra program!

Som medlem i föreningen går det bra att hyra våra lokaler.

"Ladan"   max 50 personer, kostnad 500 kr

"Stugan"  max 20 personer, kostnad 300 kr

Har du frågor om uthyrningen, tider eller lokaler?

Ring Jörgen Engvall på 0703739697 eller 03553897

      Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr för vuxna och 20 kr för barn.

      Vårt plusgironummer är 352250-5

 Föreningen har ett fotoarkiv. Har ni gamla bilder från Gullbrandstorp, gärna från

 50-tal och framåt, så lånar vi dem gärna. 

Föregående möten.

       Årsmöte 3 mars 2020

Johnny Neinhart hälsade alla välkomna. C-G Kjellman höll parentation över under året avlidna medlemmar. Till att leda årsmötet valdes Rolf Lindell. I styrelsen ingår, Ordförande: Johnny Neinhart,

Ledamöter: Marianne Anckar, Kerstin Johansson, Rune Johansson, Lennart Karlsson,

Carl-Gustav Kjellman, Tony Nilsson.

Suppleanter: Göran Hällnert, Sven Olsson, Studieledare: Jörgen Engvall.

Johnny Neinhart tilldelade Olle Andersson hedersnål och diplom för sina insatser inom föreningen.

Vid fikastunden visades två intressanta bildspel. Det ena av C-G Kjellman om Jordanien (Petra) och det andra av Johnny Neinhart om Kenya.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        7 nov. 2019 kl 19:00

Anders Bergenek berättade om gamla Halmstad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Familjefesten den 1 sept 2019

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag. Det var mycket uppskattat att Onsjö IF var med och  hjälpte till med lekar för barnen.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.


Stort tack även till Er som skänkt gåvor till lotterierna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midsommarfirande 21 juni 2019

Tack alla ni som kom till Hembygdsgården och gjorde vårt midsommarfirande till en riktig dundersucce. Bortemot 1000 personer gästade gården för dans, fika, lotterier och fiskdamm. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandring i Stenhuggarbygd 9 juni 2019

Den 9 juni genomförde Gullbrandstorps Hembygdsförening "Vandring i Stenhuggarbygd".

C:a 30 personer deltog i vandringen. Många gamla brott besöktes, bl.a. Tivoli, Epa, Jerusalem och Nordpolen. Guiden Curt Johansson, gav deltagarna en inblick i gångna tiders arbete inom stenindustrin och han varvade på ett förträffligt sätt såväl historik som roliga händelser.

Efter vandringen avslutades arrangemanget i hembygdsstugan. Där kunde man se en fotoutställning, och det serverades kaffe med våfflor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invigning av friluftsmuseum. 10 maj 2019.

Ett 90-tal personer kom till invigningen i ett strålande vackert väder. Annies drängar underhöll med sång o musik. Det var inledningstal av föreningens orförande Johnny Neinhart och därefter talade Bo Westman som är ordförande i Hallands Hembygdsrörelse. Länsrådet Jörgen Peters invigde museet genom att klippa bandet. Som klipphjälp hade han Axel, en pojk som bor strax intill Hembygdsgården.

Sista talare var f.d. ordförande Curt Johansson som berättade om "Allmänningabrottet", där man nu har byggt upp detta fina friluftsmuseum.

Arrangemanget avslutades sen med att föreningen bjöd alla på fika.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Årsmöte med filmvisning 5 mars 2019

Ca 40 st hade samlats för att deltaga vid föreningens årsmöte, som inleddes med en parentation över avlidna medlemmar.

Rolf Lindell valdes till att leda årsmötet.

David Pettersson avtackades efter 14 år som kassör i föreningen.

Som ersättare invaldes i styrelsen Marianne Anckar.

Vid fikastunden visades en film om gamla Halmstad.


Protokoll vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2019-03-05 kl. 19.00.

(Rättelse den 20190325)


1.Mötet öppnas

•Johnny hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna och öppnade mötet.

2.Godkännande av kallelse till mötet

•Kallelsen godkändes.

3.Fastställande av föredragningslista

•Föredragningslistan godkändes

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

•Till ordförande valdes Rolf Lindell och till sekreterare Lennart Karlsson

5.Val av två justerare tillika rösträknare

•Curt Johansson och Boris Bengtsson.

6.Verksamhetsberättelse för 2018

•Johnny föredrog verksamhetsberättelsen och den godkändes.

7.Kassarapport och revisionsberättelse för 2018

•David föredrog ekonomiska ställningen för 2018. Resultatet för året är -1281,87 kr

•Våra tillgångar är 309 261 ,47 Kr.

•Alvar Gustafsson föredrog revisionsberättelsen

•Kassarapport och revisionsrapporter godkändes

8.Ansvarsfrihet för styrelsen

•Ansvarsfrihet beviljades

9.Val av ordförande för 1 år

•Johnny Neinhart.

10.Val av tre styrelseledamöter

•10a/ För två år. Lennart Karlsson (omval), Rune Johansson (omval), Marianne Ancar (nyval)

•10b/ En ledamot på ett år Carl-Gustav Kjellman (omval)

11.Val av tre styrelsesuppleanter för 1 år

•Göran Hällnert (omval), Sven Olsson (omval) och Louise Leon (nyval)

12.Val av en revisor för 2 år.

•Sandra Johansson nyval

13.Val av två revisorsuppleanter för 1 år

•Lennart Karlsson (Hemmansvägen 1), John-Erik Jannerdal.

14.Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år

•Gunn Wallnerdal-Enghult (omval), Petra Nykvist (nyval).

15.Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2019-03-11.

•Carl-Gustav Kjellman och Jörgen Engvall.

16.Val av studieledare för 1 år

•Jörgen Engvall (omval)

17.Fastställa budget och verksamhetsplan

•Budgeten föredrogs av David Pettersson. Verksamhetsplanen drog Johnny i samband med verksamhetsberättelsen.

•Budget och verksamhetsplanen godkändes

Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar

•Oförändrad ersättning till styrelsemedlemmar innebärande:

•Ordförande (Jonny Neinhart) 3000: -, Kassör  Marianne Anckar 2600: -, Sekreterare (Lennart Karlsson) 2000: -,

Uthyrare 1 (Jörgen Engvall) 1500: -, Uthyrare 2 (Carl-Gustav Kjellman) 1000: - , Uthyrare 3 (Rune Johansson) 1000:-,

Textning/Affischering (Curt Johansson) 1000:-.

•Omkostnadsersättningen godkändes av mötet.

18.Fastställa årsavgift för 2019

•Oförändrad avgift (100 kr)

19.Frågor till styrelse

•Boris Bengtsson tog upp frågan om släktforskning. Om intresse finns är föreningen villig att starta upp en nybörjarkurs.

•Vandringslederna bör göras tillgängliga vid Dammvägen.

20.Årsmötet avslutas

•Johnny avtackade vår avgående kassör som lämnade sin post efter 14 år.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktion i släktforskning 8 nov. 2018

Per Lundqvist höll, för ett trettital intresserade, ett inspirerande föredrag om släktforskning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familjefest på Hembygdsgården 2 sept

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.


Stort tack även till Er som skänkt gåvor till lotterierna.

Midsommar vid vid Hembygdsgården  22/6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandring i stenhuggarbygd

 Den 6 maj genomförde Gullbrandstorps Hembygdsförening "Vandring i Stenhuggarbygd".

C:a 40 personer deltog i vandringen. Många gamla brott besöktes, bl.a. Tivoli, Epa, Jerusalem och Nordpolen. Guiden Curt Johansson, gav deltagarna en inblick i gångna tiders arbete inom stenindustrin och han varvade på ett förträffligt sätt såväl historik som roliga händelser.

Efter 2,5 timmars vandring avslutades arrangemanget i hembygdsstugan. Där kunde man se en fotoutställning, och det serverades kaffe med våfflor.

Årsmöte den 6 mars 2018

C:a 40 st hade samlats för att deltaga vid föreningens årsmöte,

som inleddes med en parentation över avlidna medlemmar.

Rolf Lindell valdes till att leda årsmötet.

Anna-Carin Hultèn och Curt Johansson lämnade styrelsen.

Under fikastunden visade Anders Welin ett fint bildspel på vykort från gamla Halmstad.Curt Johansson som varit en riktig eldsjäl, 37 år i styrelsen, avtackades med Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans och diplom.

Protokoll vid Gullbrandstorps Hembygdsförenings årsmöte 2018-03-06 kl. 19.00.

1.Mötet öppnas

•Johnny hälsade alla välkomna till årsmötesförhandlingarna och öppnade mötet.

2.Godkännande av kallelse till mötet

•Kallelsen godkändes

3.Fastställande av föredragningslista

•Föredragningslistan godkändes

4.Val av ordförande och sekreterare för mötet

•Till ordförande Rolf Lindell och sekreterare Lennart Karlsson

5.Val av två justerare tillika rösträknare

•Jan-Erik Jannerdal och Lennart Hultman

6.Verksamhetsberättelse för 2017

•Johnny föredrog verksamhetsberättelsen och den godkändes

7.Kassarapport och revisionsberättelse för 2017

•David föredrog ekonomiska ställningen för 2017. Resultatet för året är -38 993,17Kr

•Våra tillgångar är 312 478,34Kr.

•Alvar Gustafsson föredrog revisionsberättelsen

•Kassarapport och revisionsrapporter godkändes

8.Ansvarsfrihet för styrelsen

•Ansvarsfrihet beviljades

9.Val av ordförande för 1 år

•Johnny Neinhart

10.Val av styrelseledamöter

•För två år. Kerstin Nilsson, Tony Nilsson

11.Val av två styrelsesuppleanter för 1 år

•Göran Hällnert, En vakant

12.Val av en revisor för 2 år.

•Marianne Ankar nyval

13.Val av två revisorsuppleanter för 1 år

•Judy Olsson, Jan-Erik Jannerdal

14.Val av tre ledamöter i valberedningen för 1 år

•Gunn Wallnerdal-Enghult, Petra Nykvist

15.Val av ombud till hembygdskretsens årsmöte 2018-03-27

•Johnny Neinhart. Curt Johansson

16.Val av studieledare för 1 år

•Jörgen Engvall

17.Fastställa budget och verksamhetsplan

•Föredragna budget. Johnny höll ett längre anförande om verksamhetsplanen. Han framhöll omläggning av taket på stugan som vi skall söka bidrag för. Mer offentliggöra våra vandringsleder och friluftsmuseet.

•Budget och verksamhetsplanen godkändes.

18.Fastställa omkostnadsersättning för styrelsemedlemmar

•Oförändrad ersättning till styrelsemedlemmar

19.Fastställa årsavgift för 2018

•Oförändrad avgift

20.Frågor till styrelse

•Inga frågor till styrelsen.

21.Årsmötet avslutas

•Johnny tackade för visat intresset och avslutade mötet.

•Efter mötet avtackades Curt Johansson efter 37 år i styrelsen och Anna-Carin Hultén.

•Curt höll ett fint tacktal med historia över hembygdsföreningens uppkomst.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Böckerna i fokus  7 nov 2017

Ulrika larsson informerade och gav boktips.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familjefest på Hembygdsgården  3 sept 2017

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Midsommar vid Hembygdsgården

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandring i stenhuggarbygd


Den 7 maj genomförde Gullbrandstorps Hembygdsförening "Vandring i Stenhuggarbygd".

30 personer deltog i vandringen. Många gamla brott besöktes, bl.a. Tivoli, Epa, Jerusalem och Nordpolen. Guiden Curt Johansson, gav deltagarna en inblick i gångna tiders arbete inom stenindustrin och han varvade på ett förträffligt sätt såväl historik som roliga händelser.

Efter 2,5 timmars vandring avslutades arrangemanget i hembygdsstugan. Där kunde man se en fotoutställning, och där serverades kaffe med våfflor.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 mars  Årsmöte


Gullbrandstorps Hembygdsförening har haft årsmöte 20170307 i Hembygdsgården. Föreningens ordförande hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna. Parentation hölls och Curt Johansson läste en dikt av Nils Ferlin. Mötesordförande var Rolf Lindell. Till ny ordförande för föreningen efter Ronald Appelqvist valdes Jonny Neinhart. Olle Andersson avgick efter många förtjänstfulla år ur styrelsen. Birgitta Andersson och Marianne Johansson som varit föreningens trotjänare i många år är kvar i föreningen men tar en mer tillbakadragen roll i framtiden. Till styrelsesuppleant invaldes Kerstin Nilsson och till valberedningen blev Kenneth Eriksson och Petra Nyqvist invalda.  Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, 100kr för vuxen och 20kr för barn/ungdom upp till 18 år. Verksamhets-, revisionsberättelse, kassarapport och verksamhetsplan redovisades och godkändes av mötet. Olika förslag på aktiviteter kom från medlemmarna bl.a. fler familjearrangemang. Efter mötet serverades kaffe med smörgåsar samtidigt som ett lotteri genomfördes och Anders Welin visade ett fint bildspel från ett svunnet Halmstad.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  8 nov. 2016  Sång och musikkväll


Gullbrandstorps Hembygdsförening gästades av dragspelaren Göran Ahlstedt med musikanter.

Många gamla fina "örhängen" framfördes, plus en och annan rolig historia, så publiken njöt av fulla drag.

Efter en dryg halvtimmes spel så gjorde man paus, för kaffe o lotteri, och fortsatte sen med ytterligare några melodier.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 okt.  Filmkväll med

2016    Rolf Gustavsson

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4 sept. 2016  Familjedag på Hembygdsgården

Tack alla ni som kom och besökte oss och som bidrog till att det blev en så lyckad familjedag.


Ett tack även till er som på olika sätt hjälpte till med arrangemanget.