Årsmöten

Gullbrandstorps Hembygdsförening hade tisdagen den 3 mars årsmöte, och

Lars-Erik Arvidsson höll i klubban.

En ledamot lämnade styrelsen. Det var Per-Magnus Andreasson som avtackades med blommor och bok.

En ny ledamot valdes in: Lennart Karlsson.

I styrelsen ingår: Ronald Appelqvist, Olle Andersson, Jörgen Engvall, Curt Johanson,

Lennart Karlsson, Carl-Gustaf  Kjellman,  David Pettersson,

Suppleanter: Märit Lydig, Gun Wallnedal Enghult.

Efter kaffepaus visade Curt Johansson bilder från föreningens bildande.