Kranen

Arbetet med uppförandet av stenkranen, som är placerad vid museet.