EU-bidrag

Renoveringsprojekt - Europeiska jordbruksfonden 


Länsstyrelsen i Hallands län har beslutat att bevilja pengar från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt med pengar från enheten för kulturmiljö.

Tack vare dessa bidrag så har Gullbrandstorps Hembygdsförening fått möjlighet att förse vår Hembygdsstuga med ny takbeläggning. Det gamla taket bestående av torv, som var i mycket dåligt skick, har under våren 2019 ersatts med ett vasstak. Taket stod klart i samband med invigningen av vårt friluftsmuseum den 19 maj 2019. Det nya taket blev ett stort lyft för byggnaden som nu har ett mer originalutseende.