Kontakta oss

Styrelsemedlemmar och funktionärer 2020


Befattning       Namn                                                           E-post                                                               Telefon


Ordförande:   Johnny Neinhart                                      johnny.neinhart@outlook.com                     070–6752405

Kassör:            Marianne Anckar                                                                                                                   070–5627271

Sekreterare:   Lennart Karlsson                                     len.karl50@gmail.com                                     070–6444953      Ledamot:        Kerstin Nilsson                                         kerstin.nilsson@mail.com                              070–6591509

Ledamot:        Rune Johansson                                      runejohans43@hotmail.com                          073–0306328

Ledamot:        Tony Nilsson                                             tonnil02@outlook.com                                   076–7743615

Styrelsesuppleant: Göran Hällnert                                                                                                              070-8532788

Styrelsesuppleant: Sven Olsson                                                                                                                   070-67743615

Studieledare: Jörgen Engvall                                          bj.engvall@telia.com                                        070-3739697                                                   

Revisor: Siw Wallnedal                                                                                                                                   070-7566850 


Revisorssuppleant: Lennart Karlsson                                                                                                         070–5604369


Stuguthyrare 1: Jörgen Engvall (bokning)                   bj.engvall@telia.com                                        070–3739697


Stuguthyrare 2: Rune Johansson (Nyckelutlämn.)     runejohans43@hotmail.com                         073-0306328

Text/Affisch:     Göran Hällnert                                                                                                                     0708532788

Valberedning 1: Gun Wallnedal-Enghult                       gun.wallnedal@hem.utfors.se                       073-0516424

Valberedning 2:Petra Nyqvist                                                                                                                       070–3769375Uthyrningsansvarig: Jörgen Engvall tel. 0703739697, 03553897


Kontakt formulär