Kontakta oss

Styrelsemedlemmar och funktionärer 2019


Befattning       Namn                                                           E-post                                                               Telefon


Ordförande:   Johnny Neinhart                                      johnny.neinhart@outlook.com                    070–6752405

Kassör:            Marianne Anckar                                                                                                                  070–5627271

Sekreterare:   Lennart Karlsson                                     len.karl50@gmail.com                                   070–6444953

Vice Ordförande: Carl-Gustav Kjellman                      cg_kjellman@telia.com                                   070–1730066                     

Ledamot: Kerstin Nilsson                                               kerstin.nilsson@mail.com                              070–6591509

Ledamot: Rune Johansson                                             runejohans43@hotmail.com                         073–0306328

Ledamot: Tony Nilsson                                                    tonnil02@outlook.com                                  076–7743615

Styrelsesuppleant: Göran Hällnert                                                                                                             070-8532788

Styrelsesuppleant: Louise Leon

Studieledare: Jörgen Engvall                                          bj.engvall@telia.com                                       070-3739697                                                   

Revisor: Alvar Gustavsson                                                                                                                            070-7566850 

Revisor: Sandra Johansson

Revisorssuppleant: Lennart Karlsson                                                                                                        070–5604369

Revisorssuppleant: John-Erik Jannerdal                                                                                                  073–9949913

Stuguthyrare 1: Jörgen Engvall (bokning)                   bj.engvall@telia.com                                        070–3739697

Stuguthyrare 2: Carl-Gustav Kjellman (Nyckelutl.)   cg_kjellman@telia.com                                   070–1730066

Stuguthyrare 3:Rune Johansson (Nyckelutlämn.)     runejohans43@hotmail.com                          073-0306328

Text/Affisch: Curt Johansson                                          cuinjo@gmail.com                                           076-2009493

Valberedning 1:Gun Wallnedal-Enghult                       gun.wallnedal@hem.utfors.se                       073-0516424

Valberedning 2:Petra Nyqvist                                                                                                                       070–3769375

Valberedning 3:Vakant


Uthyrningsansvarig: Jörgen Engvall tel. 0703739697, 03553897


Kontakt formulär